Name: logo.jpg.
Selskabet Vand-Værket ApS.

Nyt fra 1. januar 2023:
Gjessø Vandværk har i 2022 ansøgt om optagelse i Vand-Værket ApS. Dette er blevet imødekommet, og Gjessø Vandværk er pr. 1. januar 2023 blevet fuldt medlem og medejer af Vand-Værket ApS på lige fod med Them Vandværk og Virklund Vandværk. Ligesom Them Vandværk og Virklund Vandværk fortsætter Gjessø Vandværk som selvstændigt vandværk med egen bestyrelse m.v., men køber fremover ydelser til drift og administration af det fælles driftsselskab, som ligeledes har døgnvagt for Gjessø Vandværk.
Fra 1. januar 2021:
Them Vandværk og Virklund Vandværk har i en længere periode arbejdet på at få oprettet et fælles driftsselskab. Det er lykkedes, og selskabet Vand-Værket ApS blev stiftet den 9. november 2020. Vand-Værket skal stå for både drift og administration af de to vandværker. Personale, der tidligere har været ansat i de to vandværker, er overført til det nye selskab, hvor der yderligere er ansat en driftsassistent, så der er to fuldtidsansatte, der står for driften og to deltidsansatte, der står for administrationen. De to vandværker, Them Vandværk og Virklund Vandværk fortsætter begge uændret som selvstændige vandværker med egen bestyrelse m.v. De køber fremover ydelserne til drift og administration af det fælles selskab ud fra de respektive vandværkers egne ønsker og behov. Driftsselskabet har samtidig driftsaftaler med enkelte nabovandværker i nærområdet. Driftsselskabet har døgnvagt for Them Vandværk og Virklund Vandværk samt de nabovandværker, der er drifts- og vagtaftale med. Det vil på sigt også blive muligt for nabovandværker at lave aftaler om administrative opgaver. Det vil ligeledes på sigt blive muligt for nabovandværker i Silkeborg Syd området at søge optagelse som anpartshaver i Vand-Værket ApS på lige vilkår med de to stiftende vandværker.Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Vand-Værket ApS
Rustrupvej 30, 8600 Silkeborg
Telefon nr. 88 44 98 40
Mail: post@vand-vaerket.dk
CVR nr. 41829850
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net